This is a read-only archive of the old Scratch 1.x Forums.
Try searching the current Scratch discussion forums.

#1 2012-03-20 09:20:12

avataro
New Scratcher
Registered: 2012-03-20
Posts: 4

העלאת פרוייקט לאתר

שלום,

העלתי הבוקר את הפרוייקט שלי לאתר, אך לא ניתן לראותו בעמוד הבית גם אם מחפשים אותו על פי שם הפרוייקט. אם כי אני יכול לראותו בעמוד הפרטי שלי.

האם עלי לבצע פעולה מסויימת כלשהי על מנת שחבריי שאינם חברים באתר יוכלו לצפות בפרוייקט?, או אולי האם ישנו זמן שעלי לחכות בין ההעלאה לאתר לבין הזמן בו הוא מפורסם בעמוד הבית?

תודה,
אוואטרו

Offline

 

#2 2012-03-20 14:16:02

scimonster
Community Moderator
Registered: 2010-06-13
Posts: 1000+

Re: העלאת פרוייקט לאתר

זה לוקח קצת זמו לפוייקט להיות מפורסם בעמוד הבית. באמת, המקום לפרוייקטים חדשים בוחר שלשה ‫פרוייקטים באופן אקראי.
‫אתה יכול לתת להם את הכתובת אתר של הפרוייקט שלך. זה "מתקפת העטלפים", נחון?

Offline

 

#3 2012-03-20 15:16:34

avataro
New Scratcher
Registered: 2012-03-20
Posts: 4

Re: העלאת פרוייקט לאתר

שוב תודה :-)

Offline

 

#4 2012-03-30 03:41:10

elazar170
Scratcher
Registered: 2012-03-18
Posts: 1

Re: העלאת פרוייקט לאתר

יש לי פרויקט עם רשימת שיאים אני רוצה שכל הקהילה תוכל לראות מה שהקילה עושה גם אני רוצה לראות אבל זה לא שומר

Offline

 

Board footer