This is a read-only archive of the old Scratch 1.x Forums.
Try searching the current Scratch discussion forums.

#1 2010-07-10 18:51:25

LeeRain
New Scratcher
Registered: 2010-07-10
Posts: 1

Vietnamese

HI all,in this forum who is Vietnam

Offline

 

#2 2010-07-15 09:13:56

qwerty20
New Scratcher
Registered: 2010-07-15
Posts: 1

Re: Vietnamese

your name is like vietnium

Offline

 

#3 2010-09-08 05:45:48

bitdanh
New Scratcher
Registered: 2010-09-08
Posts: 2

Re: Vietnamese

Hello.

I am Vietnamese

Offline

 

#4 2010-09-13 08:11:47

Tesulakata
New Scratcher
Registered: 2010-09-13
Posts: 1

Re: Vietnamese

Người Việt xài tiếng Việt

ViêtNam uses Vietnames ^^

Offline

 

#5 2010-12-10 03:00:08

kemptyboy
New Scratcher
Registered: 2010-12-10
Posts: 1

Re: Vietnamese

Tesulakata wrote:

Người Việt xài tiếng Việt

ViêtNam uses Vietnames ^^

What it mean?

Offline

 

#6 2011-01-08 12:20:12

chocolateloves
New Scratcher
Registered: 2011-01-08
Posts: 1

Re: Vietnamese

Haha =]] Dung' ng` Viet thi`phai noi' tieng' Viet. ^__^

Offline

 

#7 2011-03-24 13:35:22

paper_airplane
New Scratcher
Registered: 2011-03-24
Posts: 1

Re: Vietnamese

hello
minh cung la nguoi Viet ^^

Offline

 

#8 2011-03-24 22:16:49

Cytheria
New Scratcher
Registered: 2011-03-23
Posts: 17

Re: Vietnamese

hello, mẹ tôi là từ Việt Nam để tôi có thể nói một chút

Offline

 

#9 2011-04-09 16:18:11

Shadowsonics
Scratcher
Registered: 2010-12-05
Posts: 1000+

Re: Vietnamese

I'm Viet, but don't know much.


http://i.imgur.com/cIxkl.jpg

Offline

 

#10 2011-04-18 01:27:52

tucm
New Scratcher
Registered: 2011-04-18
Posts: 1

Re: Vietnamese

Chào các bạn.

Offline

 

#11 2011-06-08 12:25:13

brunom4d
New Scratcher
Registered: 2011-06-08
Posts: 1

Re: Vietnamese

Hello , I cant execution my think in english, but i can't read it.

Offline

 

#12 2011-08-06 02:15:16

phnhatquang
Scratcher
Registered: 2010-04-05
Posts: 21

Re: Vietnamese

Chào các bạn mình cũng là người Việt nếu các bạn ủng hộ dự án của mình thì các bạn hãy xem qua

Offline

 

#13 2011-09-25 05:59:06

ellscharstark
Scratcher
Registered: 2010-10-09
Posts: 100+

Re: Vietnamese

Tôi đến từ nước Anh.Tôi không nói tiếng Việt vì vậy tôi đang sử dụng Google Translate.

Last edited by ellscharstark (2011-09-25 05:59:59)


From ellscharstark - I like boring signatures but I love colours!  smile   tongue   lol
P.S. I live in England!

Offline

 

#14 2011-09-25 06:04:07

ellscharstark
Scratcher
Registered: 2010-10-09
Posts: 100+

Re: Vietnamese

brunom4d wrote:

Hello , I cant execution my think in english, but i can't read it.

Do you mean:

I can't write in English, but I can read it

,

I can write in English but I can't read it

or

I can't write or read in English very well

?

Bạn có nghĩa là:

Tôi không thể viết bằng tiếng Anh, nhưng tôi có thể đọc nó

,

Tôi có thể viết bằng tiếng Anh nhưng tôi không thể đọc nó

hoặc

Dẫn nội dung bài viết này tôi không có thể viết hoặc đọc bằng tiếng Anh rất tốt


From ellscharstark - I like boring signatures but I love colours!  smile   tongue   lol
P.S. I live in England!

Offline

 

#15 2011-12-03 01:30:43

vuxuanhung
New Scratcher
Registered: 2011-12-03
Posts: 3

Re: Vietnamese

xin chào các bạn. mình là nguoi viet

Offline

 

#16 2011-12-03 01:41:23

vuxuanhung
New Scratcher
Registered: 2011-12-03
Posts: 3

Re: Vietnamese

có ai đã về vietnam chưa

Offline

 

#17 2011-12-03 23:57:47

Fordark
Scratcher
Registered: 2010-08-02
Posts: 100+

Re: Vietnamese

Shadowsonics wrote:

I'm Viet, but don't know much.


http://dl.dropbox.com/u/34855482/Fordarksig.png

Offline

 

#18 2011-12-04 05:42:56

RedRocker227
Scratcher
Registered: 2011-10-26
Posts: 1000+

Re: Vietnamese

ellscharstark wrote:

brunom4d wrote:

Hello , I cant execution my think in english, but i can't read it.

Do you mean:

I can't write in English, but I can read it

,

I can write in English but I can't read it

or

I can't write or read in English very well

?

Bạn có nghĩa là:

Tôi không thể viết bằng tiếng Anh, nhưng tôi có thể đọc nó

,

Tôi có thể viết bằng tiếng Anh nhưng tôi không thể đọc nó

hoặc

Dẫn nội dung bài viết này tôi không có thể viết hoặc đọc bằng tiếng Anh rất tốt

How would he/she be able to write it if they can't read it?!


Why

Offline

 

#19 2012-02-15 01:50:21

wanbi_vietnam
Scratcher
Registered: 2012-02-15
Posts: 8

Re: Vietnamese

minh la tuan anh i'm from vietnam

Offline

 

#20 2012-03-14 04:37:11

lelinhvn
New Scratcher
Registered: 2012-03-14
Posts: 1

Re: Vietnamese

Hì hì Tớ là người Việt Nam
Hi! I'm a Vietnamese

Offline

 

#21 2012-04-01 11:07:06

lemonpretzel
Scratcher
Registered: 2008-10-23
Posts: 100+

Re: Vietnamese

Nguyen is the most popular name in Vietnam!

Offline

 

#22 2012-04-14 17:19:51

muabui
New Scratcher
Registered: 2012-04-14
Posts: 3

Re: Vietnamese

Tôi là người Việt Nam!
Tôi yêu Việt Nam  smile )

Offline

 

#23 2012-04-20 02:52:06

coolscruff
Scratcher
Registered: 2012-03-03
Posts: 100+

Re: Vietnamese

Xin chào Tôi đang học tiếng Việt.Tốt việt của tôi?

Offline

 

#24 2012-04-25 22:30:33

oyasumynasai
New Scratcher
Registered: 2012-04-25
Posts: 1

Re: Vietnamese

haha..tôi là người Việt Nam.
Hi all. I'm Vietnamese....
----------------------------------------------------

Offline

 

#25 2012-05-03 01:38:10

wanbi_vietnam
Scratcher
Registered: 2012-02-15
Posts: 8

Re: Vietnamese

hãy tham gia topic của tôi !

Offline

 

Board footer