This is a read-only archive of the old Scratch 1.x Forums.
Try searching the current Scratch discussion forums.
  • Index
  •  » Norsk
  •  » Skal vi beholde "figur" som oversettelse av "sprite" i Scratch 2.0?

#1 2012-12-31 11:28:15

tskauli
Scratcher
Registered: 2008-08-17
Posts: 7

Skal vi beholde "figur" som oversettelse av "sprite" i Scratch 2.0?

Den norske oversettelsen av Scratch blir oppdatert for versjon 2.0 som kommer snart. Tidligere ble det brukt "figur" som norsk oversettelse av det engelske "sprite". I den nye oversettelsen vurderer jeg å bruke begrepet "objekt" i stedet.

Ordet "figur", som jeg valgte tidligere, har en dobbeltbetydning siden det kan bety både "figure" og "figurine" på engelsk. Ordet "objekt" gir riktige assosiasjoner til "objektorientert programmering", men føles litt mer som et fremmedord. En tredje god kandidat er "dings", men jeg føler at det ville bli for uhøytidelig i norsk språkbrukstradisjon.

Er det noen som har meninger om dette? Jeg er også interessert i andre synspunkter på oversettelsen.

Torbjørn S

Offline

 
  • Index
  •  » Norsk
  •  » Skal vi beholde "figur" som oversettelse av "sprite" i Scratch 2.0?

Board footer