This is a read-only archive of the old Scratch 1.x Forums.
Try searching the current Scratch discussion forums.

#1 2012-08-07 14:34:21

Firedrake969
Scratcher
Registered: 2011-11-24
Posts: 1000+

Vietnamese

Tôi Việt Nam, nhưng nói tiếng Anh.Tôi thậm chí không thể viết tiếng Việt.Mẹ tôi có thể nói chuyện với nó, mặc dù.Và tôi sẽ nói tiếng Việt trong phần còn lại của chủ đề này.


Click the sign.
https://s3.amazonaws.com/eterna/eterna2/logo2.png

Offline

 

#2 2012-08-07 14:35:23

Firedrake969
Scratcher
Registered: 2011-11-24
Posts: 1000+

Re: Vietnamese

And that is the biggest fail of Google Translate.


Click the sign.
https://s3.amazonaws.com/eterna/eterna2/logo2.png

Offline

 

#3 2012-09-03 00:45:13

wishes
New Scratcher
Registered: 2012-09-03
Posts: 2

Re: Vietnamese

Tôi là người Việt Nam, và tôi yêu quý những con người ở đất nước tôi.

Offline

 

#4 2012-12-10 22:26:28

phuocpeter19
New Scratcher
Registered: 2012-06-09
Posts: 10

Re: Vietnamese

có ai hướng dẫn mình cách gõ Tiếng Việt trên Scratch được không ? Please  big_smile

Offline

 

#5 2012-12-12 12:35:16

kosovohp
New Scratcher
Registered: 2012-02-02
Posts: 1

Re: Vietnamese

chào các bạn việt nam

Offline

 

#6 2013-03-13 00:31:54

voyagesvietnam
New Scratcher
Registered: 2013-03-13
Posts: 1

Re: Vietnamese

chào đất nước việt nam

Offline

 

#7 2013-04-24 12:29:39

sonnha
New Scratcher
Registered: 2013-04-24
Posts: 2

Re: Vietnamese

xin chào tất cả các bạn.
hi

Offline

 

#8 2013-04-24 12:35:26

sonnha
New Scratcher
Registered: 2013-04-24
Posts: 2

Re: Vietnamese

http://sonnha.dep.asia test  big_smile

Offline

 

Board footer